De jarligkse ledenvergadering 2023

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit op onze jaarvergadering
op 9/9/2023 om 14.00 uur.
Adres: Orvelterveld 5, 9441 TG Orvelte

Agenda:
1.) Welkom
2.) Verslag van het bestuur
3.) Informatie over de kas
4.) Ingekomen stukken
5.) Eventuele voordrachtig van nieuwe bestuursleden
6.) Rondvraag
7.) Sluiten van de vergadering

We hopen op een grote opkomst.

Bonte Paarden Stamboek
Albert Lambers

info@BPStamboek.nl